Projekt sieni dworu na Mazurach

Wizualizacja wnętrza z parojektowaną sztulaterią klasycystyczną w porządku doryckim

projekt drewnianych schodów w dworze na Mazurach

projekt drewnianych schodów w dworze na Mazurach

Wizualizacja klatki schodowej ze spocznika półpiętra, oraz detal rozetek, profil archiwolty w obudowie drewnianej windy

4.kaki

5.kaki

6.kaki

7.kaki